Beck Anksiyete Ölçeği

Test uygulanan bireylerde anksiyete(kaygı) düzeyini belirlemek amacıyla kullanılır.
12 yaş ve üzeri bireylere uygulanır.
1.Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma
2.Bacaklarda halsizlik, titreme
3.Gevşeyememe
4.Çok kötü şeyler olacak korkusu
5.Baş dönmesi veya sersemlik
6.Kalp çarpıntısı
7.Dengeyi kaybetme korkusu
8.Dehşete kapılma
9.Sinirlilik
10.Boğuluyormuş gibi olma duygusu
11.Ellerde titreme
12.Titreklik
13.Kontrolü kaybetme korkusu
14.Sıcak / ateş basmaları
15.Ölüm korkusu
16.Korkuya kapılma
17.Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi
18.Baygınlık
19.Yüzün kızarması
20.Terleme (sıcaklığa bağlı olamayan)
21.Nefes almada güçlük