Eysenck Kişilik Anketi

Bu test Eysenck kişilik kuramı çerçevesinde kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlar.

Lütfen aşağıdaki her bir soruyu, ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ı işaretleyerek cevaplayınız. Doğru veya yanlış cevap ve çeldirici soru yoktur. Hızlı cevaplayınız ve soruların tam anlamları ile ilgili çok uzun düşünmeyiniz.

Eysenck Kişilik Anketi
Sorular
kendinize göre cevaplandırın

Duygu durumunuz sıklıkla mutlulukla mutsuzluk arasında değişir mi?*

Konuşkan bir kişi misiniz?*

Latest posts by Psikolog Reyhan FEDA (see all)

Bir cevap yazın