Eysenck Kisilik Anketi – Gözden Geçirilmiş Kısa Formu

Bu test Eysenck kişilik kuramı çerçevesinde kişiliğin nörotizim-stabilite, dışa dönüklük-içe dönüklük ve psikotisizim gibi boyutlarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlar.

Lütfen aşağıdaki her bir soruyu, ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ı işaretleyerek cevaplayınız. Doğru veya yanlış cevap ve çeldirici soru yoktur. Hızlı cevaplayınız ve soruların tam anlamları ile ilgili çok uzun düşünmeyiniz.

1.Duygu durumunuz sıklıkla mutlulukla mutsuzluk arasında değişir mi?
2.Konuşkan bir kişi misiniz?
3.Borçlu olmak sizi endişelendirir mi?
4.Oldukça canlı bir kişi misiniz?
5.Hiç sizin payınıza düşenden fazlasını alarak açgözlülük yaptığınız oldu mu?
6.Garip ya da tehlikeli etkileri olabilecek ilaçları kullanır mısınız?
7.Aslında kendi hatanız olduğunu bildiğiniz bir şeyi yapmakla hiç başka birini suçladınız mı?
8.Kurallara uymak yerine kendi bildiğiniz yolda gitmeyi mi tercih edersiniz?
9.Sıklıkla kendinizi her şeyden bıkmış hisseder misiniz?
10.Hiç başkasına ait olan bir şeyi (toplu iğne veya düğme bile olsa) aldınız mı?
11.Kendinizi sinirli bir kişi olarak tanımlar mısınız?
12.Evliliğin modası geçmiş ve kaldırılması gereken bir şey olduğunu düşünüyor musunuz?
13.Oldukça sıkıcı bir partiye kolaylıkla canlılık getirebilir misiniz?
14.Kaygılı bir kişi misiniz?
15.Sosyal ortamlarda geri plânda kalma eğiliminiz var mıdır?
16.Yaptığınız bir işte hatalar olduğunu bilmeniz sizi endişelendirir mi?
17.Herhangi bir oyunda hiç hile yaptınız mı?
18.Sinirlerinizden şikâyetçi misiniz?
19.Hiç başka birini kendi yararınıza kullandınız mı?
20.Başkalarıyla birlikte iken çoğunlukla sessiz misinizdir?
21.Sık sık kendinizi yalnız hisseder misiniz?
22.Toplum kurallarına uymak, kendi bildiğinizi yapmaktan daha mı iyidir?
23.Diğer insanlar sizi çok canlı biri olarak düşünürler mi?
24.Başkasına önerdiğiniz şeyleri kendiniz her zaman uygular mısınız?