Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Albert Ellis 1950‘lerde Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünün yayılmasından sorumlu baş figürdür. Bu zamana değin onun bireysel yaklaşımı Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi en popüler bilişsel yaklaşımlardandır. Ellis psikoanalitik ekolde eğitimi tamamlarken bu bakış açısının hatalarını göz önünde bulundurmuştur. 1950’li yıllarda Ellis davranışçı öğrenme teorisiyle ilgilenmeye başlar. Psikanalizle öğrenme teorisinin birçok ortak noktasının olduğunu çünkü ikisinin de erken dönemdeki koşullanma davranışıyla ilgilendiğini vurgular. Buna rağmen eyleme geçmenin ve iç görü sahibi  olmanın çocuk yaştaki zorluklarım ve yetişkinli döneminde yaşanan zorlukların çözülmesinde önem taşıdığını ifade eder. Ellis’e göre dilin kullanımı duygusal problemlerde önemli rol oynamaktadır çünkü dil sayesinde birey korkularını, kaygılarını açıklama imkanı bulur. Ellis özellikle stoik felsefenin, Epictetus’un bakış açısından etkilenmiştir. Epictetus der ki bireyler olaylardan değil olay hakkındaki kişisel çıkarımlarından etkilenirler. Ellis’e göre problemler üç önemli kaynaklardan ötürü gerçekleşir: düşünce, duygu ve davranış. Fakat Ellis’in en önem verdiği kaynak bilişselliktir. Ellis’in tezine göre insanlar kendi rahatsızlık verici duygularını bilinçli veya bilinçaltı yoluyla kendileri oluştururlar. Eğer bu doğruysa Ellis’e göre insanlar kendi kapasiteleri ve kaynaklarıyla sağlıklı ve sürdürülebilir değişimlere imza atabilirler. Aşağıdaki model Ellis’in Bilişsel Davranışçı Terapide en yaygın kullandığı modeldir. 

Foto 1: Düşünceler duyguları, duygular davranışları, davranışlarsa düşünceleri yaratır. 

İrrasyonel Düşünceler

Ellis’e göre çoğu insan irrasyonel ya da mantık dışı düşüncelere başvurur ki bu da birçok problemi beraberinde getirir. Çok fazla üstüne düşülmeyen bu düşünceler bir jenerasyondan diğerine geçer ve hikmet olarak kabul görür. Ellis bu gibi düşüncelere ‘ön yargı’ adını verir. Bu yargılar bireysel ve sosyal değişim sayesinde değişebilirler. 

Latest posts by Uzman Psikolog İlayda Tüter (see all)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir