Hümanizm

Hümanizm

Hümanizm felsefi ve etik anlamda bireyin anlam bulma ve kritik düşünebilme yetisinin vurgulandığı bir akımdır. Hümanist psikoloji Alfred Adler, Abraham Maslow, Carl Jung ve Karen Horney tarafından ortaya atılmış bir kuramdır. Victor Frankl bireylerin zor durumlarda(e.g. konsantrasyon kamplarında vb.)nasıl ayakta durabileceklerini araştırmıştır. 1950 ve 1960‘larda psikodinamik ve davranışçı akıma ters olarak hümanist akım gelişmeye başlamıştır. İki kuramın da indirgeyici olduğunu ve daha bütüncül bir kuram oluşturmak adına yola çıkan hümanizm akımı davranışçılığın indirgeyici özelliklerini düzeltmek için bilişsel, duygusal, ve ahlaki faktörleri kapsayarak daha kişilerarası ve kişi ötesi  ilişkiler bağlamında çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu akıma göre bireyler özgür tercihlerini  yaparlar ve bunun sorumluluğunu hayatlarını şekillendirmek için kullanırlar. Özgür tercihler bireyin büyümesini ve kendi potansiyelinin farkına varmasını sağlar. Hümanist psikolojinin bir diğer önemli karakteristiği ise motivasyona yüklediği anlamdır. Motivasyon, bireyin büyüme ve gelişimi için gösterdiği kendini gerçekleştirmesidir. Maslow ve Rogers kendini gerçekleştirme konusunda psikoloji bilimine katkısı olan önemli fikir adamlarıdır. Rogers ve Maslow’un kendini gerçekleştirme hakkında görüşlerinde bazı benzerlikler vardır gelişimsel sürece verdikleri önem, açık görüşlülük ve bütünlük gibi. 

Rogers ve Maslow’un teorisinde bir takım benzerlikler bulunmaktadır. İlk olarak, kendini gerçekleştirme sonu olmayan bir süreçtir. Hem Maslow hem de Rogers kendini gerçekleştirmenin gelişimsel süreçteki yerine yazılarında yer vermiştir. Rogers kendini gerçekleştirmeyi şöyle tanımlar: ”Organizmanın kapasitesindeki gelişimi ve gelişirken sürdürülebilir ve gelişebilir olması” Bu demek oluyor ki insan potansiyelinin sürekli gelişim içerisinde olması kendini gerçekleştirmenin önemli parçalarından biridir. Kendini gerçekleştirmenin bir son noktası yoktur, bu bakımdan bir yolculuğa benzer: bireyin kendine yaptığı bir yolculuk. Bu yüzden, kendini gerçekleştirmekte olan daha uygun bir terimdir kendini gerçekleştirmiştense çünkü bu dediğim gibi bu bir gelişimsel süreçtir.

Latest posts by Uzman Psikolog İlayda Tüter (see all)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir